Kalite Politikamız

Vizyon Komunikasyon Teknolojileri;

 • Mevcut yasal ve standart gerekliliklerine, Vizyon Komünikasyon Teknolojileri kurallarına uymak,
 • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyada daha çok duyurmak amacına hizmet etmek, mevcut teknik bilgi ve birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • Yönetim sistemlerinin ve süreç performanslarının sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistemleri kurmak, denetlemek, gözden geçirmek ve sürdürmek,
 • Etkin zaman yönetimi ile verimli ve kalitesi yüksek işler yapmak,
 • Çalışanlarımıza, tedarikçi, yüklenici ve diğer iş ortaklarımıza, müşterilerimize; iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite konularındaki sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli eğitim ve desteği sağlamak,
 • Şirket doğruluk ilkelerini ve sosyal sorumluluklarımızı iş yapma ilkelerimizin bir parçası haline getirmek,
 • Ürün kalitesini sürekli iyileştirilmek, verimliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve karlılığın artırılması için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve uygulamak,
 • Çalışanlarımız için sürekli ve düzenli eğitim programları düzenlemek, kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan duymalarını sağlamak,
 • Sürekli gelişen ürün ve sistemleriyle adı kalite kelimesi ile birlikte anılan, sektörünün öncü kuruluşu olmak,
 • Yapılan çalışmalar ve alınan kararlarda üst yönetimin de desteğiyle müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Kalite sistemleri çerçevesinde, tüm çalışanların daha yetkin kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek, kalite düzeyini sürekli yükseltmek ve bu düzeyi korumak,
 • Kurmuş olduğumuz Kalite Yönetimi Sistemi doğrultusunda tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, bu ortamın sürekliliği için gerekli kaynakları temin etmek,


  Tüm süreçlerde, müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetlerimizi şeffaf ve anlaşılır bir şekilde sunmayı, zamanında teslim edip güvene dayalı bir iş birliği oluşturmayı Kalite Politikası olarak belirlemiştir.