Kalite Politikamız

Vizyon Komünikasyon Teknolojileri olarak, yarının dünyasını inşa eden teknoloji ile iç içe olan yolculuğumuzdaki faaliyetlerimizin her anında, “kalite ve mükemmellik” kavramlarını esas alarak daima başarı odaklı hizmet sunmaktayız. Verimlilik, süreklilik, gelişim ve değişim temelleri üzerine kurulu hizmet anlayışımız ile çalışan ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak sektördeki etkinliğimizi artırmak amacıyla;

 • Ulusal ve uluslararası standartlara entegre olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirmek, değişen ve gelişen şartlara tam uyum içerisinde kalmak,
 • Hizmet ve ürün kalitemizi geliştirerek, sürekli gelişen ve değişen teknoloji dünyasında en mükemmeli elde etmek ve korumak,
 • Entegre olduğumuz kalite yönetim standartlarına ve iş yeri kurallarına uymaya özen göstermek,
 • Hem ulusal hem uluslararası platformlarda kurumumuzun yapısını ve vizyonunu en iyi şekilde temsil etmek, 
 • Faaliyetlerimizin her bir sürecinin detaylı analizini sağlamak ve bu doğrultuda ihtiyaç duyulan iyileştirme, geliştirme ve en mükemmeli oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımız için gerekli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamını standartlar doğrultusunda oluşturmak ve korumak,
 • İnsan kaynakları gücümüzün daha verimli hale gelebilmesi, gelişmesi ve geliştirebilmesi adına gerekli olan eğitim ve ekipman desteğini sağlamak,
 • Çalışanlarımızın şirket içi iletişim ve koordinasyonlarını artırmak ve ekip gücünü oluşturmak için düzenli olarak oryantasyon ve eğitim programları gerçekleştirmek,
 • Verimliliği ve performansı artırmaya yönelik oluşturulan yeni fikir ve projelerin önünü açmak ve hayata geçirmek için gereken desteği sağlamak ve ihtiyaç duyulan yatırımdan kaçınmamak,
 • Güven ve sürdürülebilirliğe dayalı müşteri memnuniyeti oluşturmak için gerekli olan iletişim ve hizmet standartlarını sağlamak, 
 • Müşterilerin beklentilerine karşı duyarlı olmak ve gerekli çözümü en mükemmel, en hızlı ve en uygun şekilde oluşturmak,
 • Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ile gerçekleştirilen iletişiminin şeffaf ve anlaşılır olarak kurulmasını sağlamak, 
 • Kaynaklarımızın verimli kullanılmasına özen göstererek, topluma ve çevreye karşı olan sorumluluğumuzun bilinci ile hareket etmek, 
 • Görev ve sorumluluklarımıza sıkı sıkıya bağlı kalarak, tutum, davranış ve ifadelerde tutarlı olarak güven oluşturmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
“Kalite Politikamızın” hedeflenen ve uygulanan ilkeleri olarak belirlenmiştir.