Danışmanlık

Teknolojik gelişimin hızı, mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Vizyon Komünikasyon Teknolojileri olarak sizlere uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için sunuyoruz. İletişim Teknolojileri alanında danışmanlık hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru, eksiksiz, kusursuz çalışan altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Sunduğumuz hizmetlerden bazıları: 
 • Sistem altyapı analizi ve tasarımları
 • Çözüm modelinin oluşturulması
 • İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması
 • Maliyet analizi
 • Proje hazırlanması ve sunumu

Danışmanlık hizmetlerimiz boyunca, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın iş birliğiyle çalışıyoruz. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları gerçekleştiriyoruz:

 • Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri
 • Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, vb.)
 • Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri
 • Projeleri paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek
 • Saha otomasyonu danışmanlığı ve projelendirme faaliyetleri
 • Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri
 • İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek