Hedef ve İlkelerimiz

Vizyon Komünikasyon Teknolojileri olarak biz,  faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ilgili tüm yasal, etik gerekliliklerine uymayı ve mümkün olanın daha iyisini yapmayı amaçlamaktayız. Şirket ilkemiz tüm işlerimizi en üst seviyede profesyonel, etik standartlara ve kurallara göre yürütmektir.   Şirket sorumluluğumuz da bu standartları tüm işlerimizde uygulamaktır. Uygun olmayan davranışlara hiçbir şekilde tolerans gösterilmemektedir.

Çalışanlarımızla birlikte, içinde bulunduğumuz toplumun gelişmesi için sorumluluklarımızı en iyi şekilde yerine getirerek, şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve aldığımız kararlarda sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunuruz.

Müşterilerimizin ürünler ve hizmetler açısından gereksinimlerini en iyi şekilde anlar ve onların beklentilerini de aşan çözümler ortaya koyarız. Mükemmel kalite arayışlarında, paydaşlarımızın yanında durarak iş birliği ruhumuzu yansıtırız. Mükemmellik anlayışımız, sadece bugün yaptığımız işte iyi olmak anlamına gelmez, aynı zamanda sürekli gelişime giden yolda durmadan çalışmak AR-GE yatırımlarına kesintisiz devam etmek demektir. Bu yolda daha iyi olmak için yeni fırsatlar çıktığında doğru yerde olabilmek, değişimi kucaklamak, yeni teknolojileri, pazarları ve endüstrileri keşfetmek için durmadan çalışırız.

Yenilikçilik, kuruluşundan bu yana Vizyon’un başarısının temellerinden biri olmuştur ve bugün de stratejimizin teşvik edici gücü olmaya devam etmektedir.  Yeni eğilimler oluşturan bir şirket olarak iletişim teknolojileri iş alanlarının çoğunda da teknoloji lideriyiz.

Vizyon’un yenilikçiliği, müşterinin gerçek ihtiyacını anlamak, pazarda kazanmasını sağlayacak sistem, ürün, çözüm ve hizmetler yaratmaktır. Yeniliklerimizin başarısını, müşterilerimizin başarısı ile ölçeriz. Biz, işini dünya ölçeğinde başarılı yenilikler üzerine inşa eden bir şirketiz.  Ürün yelpazemizi sürekli olarak toplumun en önemli ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde yenileriz. Böylece, sürdürülebilir değerler yaratırız.

Ar-Ge çalışmalarımızı iş stratejimize paralel yürütürüz. Hem var olan teknolojilerde hem de gelecekte pazarı dönüştürme olasılığı olan yeni teknolojilerde önemli adımlar atmaya devam ederiz.

Şirketimizin cazip büyüme alanlarında kalıcı olmasını, ana faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde güçlendirmesini, verimlilik ve performansla rakiplerinin önüne geçmesini sağlayacak girişimsel bir konsept yaratırız.

 Müşterilerimize ve bizi çevreleyen topluluklara büyük fayda sağlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini sağlamak, güvenilir bir iş ortağı olmak için çalışırız.

Temel hedeflerimiz; sürdürülebilir olmak, değer yaratmak, güçlü ve güvenilir iş ortağı olmak, müşterilerimize gerçek fayda, sürekli iş başarıları sağlamak, çalışanlarımıza kişisel ve profesyonel gelişimleri için mükemmel fırsatlar sunmak, tedarikçilerimiz için uzun vadeli bir iş ortağı olmak ve geniş anlamda toplum için etik ve sorumlu şekilde davranmaktır.