Geniş Alan Ağı (WAN)

Geniş Alan Ağ Altyapısı çözümlerinin büyüyen işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verir olması gerekir ve bu ihtiyaçlara bağlı olarak güvenlik, erişilebilirlik ve maliyet büyük önem taşır.

Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan bilgilerin önemli olmasından dolayı büyüyen işletmelerin en önemli endişelerinden birisidir. Bu yüzden ağların çok iyi korunması gerekir. Diğer yandan ağların hizmet dışı kalmaması işlerin devamı açısından büyük önem taşır. Böylece kullanıcılar ihtiyaç duydukları her an ağa ve bilgilere her an erişebilirler.

Sunduğumuz Geniş Alan Ağ Altyapı çözümleri ile büyüyen işletmeler ağla ilgili maliyetleri azaltabilirler ve yatırım koruması elde ederler. Ayrıca Mobilite ve IP İletişimleri gibi gelecek çözümlere de açıktır. Geniş Alan Ağ Çözümlerinin avantajları;

  • İş esnekliğinin maksimizasyonu.
  • Maliyetlerin azalması.
  • Verimliliğin artması.
  • İşlerin online yürütülebilmesi.
  • Artan ağ trafiğinin yönetilebilmesi.
  • Daha fazla ağ kullanıcısını barındırabilme (dahili ve harici).
  • Kritik iş uygulamalarının hizmet dışı kalma sürelerinin azalması.
  • Erişebilirlik ve esneklik, büyüyen işletmeler ağ hata toleransını geliştirebilir, bant genişliği kullanımını optimize edebilir ve birleşmiş ses, veri ve video ağlarına kolaylıkla geçiş yapabilirler.
  • Standartlara dayalı tam entegre bileşenlerden oluşturulmuş ağlara, mobilite ve IP İletişimleri gibi çözümler kolaylıkla eklenebilir.